Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Danh sách thành viên

Họ và tên: Trương Ánh Dương

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Trương Ánh Dương

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Nguyễn Thị Kim Oanh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bích

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Ngọc Bích

Họ và tên: Vũ Thị Thu Thảo

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Vũ Thị Thu Thảo

Họ và tên: Lê Thị Hải

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Lê Thị Hải

Họ và tên: Phương Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Phương Thị Thu Hà

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Tiến Hùng