Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kinh tế nông nghiệp và thôn tin địa lý:

- Điều tra kinh tế xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch các vùng kinh tế nông nghiệp;

- Quy hoạch chuyển đổi cớ cấu kinh tế nông ghiệp, nông thôn;

- Nghiên cứu các mô hình kinh tế và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hệ thông thông tin địa lý và viễn thámphục vụ quy hoạch và quản lý tài nguyên. Tham gia đào tạo chuyên môn các lĩnh vực liên quan.