Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH Tình trạng
1 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn  trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010. Sở NN và PTNT tỉnh Bạc Liêu Phân viện QH&TKNN 2002 Đã phê duyệt
2 Lập quy hoạch phát triển  ngành nghề Nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2003-2010. Sở NN và PTNT tỉnh Sóc Trăng Phân viện QH&TKNN 2003 Đã phê duyệt
3 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2010. Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2003 Đã phê duyệt
4 Quy hoạch SXNN và phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Cà Mau Phân viện QH&TKNN 2006 Đã phê duyệt
5 Lập dự án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây ninh giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến 2020. Chi cục HTX và PTNT tỉnh Tây Ninh Phân viện QH&TKNN 2007 Đã phê duyệt
6 Xây dựng dự án hỗ trợ nghề sx bánh tráng xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương năm 2007. Chi cục HTX và PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2007 Đã phê duyệt
7 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Trà Vinh Phân viện QH&TKNN 2008 Đã phê duyệt
8 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Long An Phân viện QH&TKNN 2008 Đã phê duyệt
9 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Nai Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
10 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Chi cục PTNT tỉnh Bình Thuận Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
11 Quy hoạch ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Chi cục PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
12 Tư vấn lập Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
13 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Bến Tre Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
14 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng Phân viện QH&TKNN 2013 Đã phê duyệt
15 Dự án phát triển nghề truyền thống bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi cục PTNT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2014 Đã phê duyệt
16 Dự án phát triển nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi cục PTNT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2014 Đã phê duyệt