Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Nghiên cứu khoa học

STT Tên đề tài khoa học Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH Tình trạng
1 Điều tra đánh giá các biến đổi môi trường đất 3 vụ lúa các huyện phía Tây Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sở KHCN
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2001 Đã nghiệm thu
2 Xây dựng bàn đồ thổ nhưỡng tỉnh Bến Tre tỷ lệ 1/50.000 Sở KHCN
tỉnh Bến Tre
Phân viện QH&TKNN 2002 Đã nghiệm thu
3 Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng và trên cơ sở dự báo thị trường xác định nội dung và giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng. Sở KHCN
tỉnh Lâm Đồng
Phân viện QH&TKNN 2005 Đã nghiệm thu
4 Điều tra khảo sát, xác định vùng trồng cây đặc sản Sơri tỉnh Tiền Giang (thuộc chương trình hổ trợ phát triển toàn diện cây Sơ ri vùng Gò Công, Tiền Giang). Sở KHCN
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2007 Đã nghiệm thu
5 Điều tra khảo sát, nghiên cứu xác định vùng trồng Khóm tỉnh Tiền Giang (thuộc chương trình hổ trợ phát triển toàn diện cây Khóm vùng Tân Phước, Tiền Giang). Sở KHCN
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2007 Đã nghiệm thu
6 Điều tra khảo sát, nghiên cứu xác định vùng trồng vú sữa Lò Rèn đặc sản tỉnh Tiền Giang (thuộc chương trình hổ trợ phát triển toàn diện cây Vú Sữa Vĩnh Kim). Sở KHCN
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2007 Đã nghiệm thu
7 Điều tra chỉnh lý bản đồ đất, XD bản đồ đánh giá đất đai tỷ lệ 1/50.000, đề xuất hướng sử dụng tài nguyên đất tỉnh Bình Dương. Sở KHCN
tỉnh Bình Dương
Phân viện QH&TKNN 2008 Đã nghiệm thu
8 Điều tra, khảo sát, nghiên cứu xác định vùng trồng xoài cát Hoà Lộc Sở KHCN
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2009 Đã nghiệm thu
9 Đánh giá sự xói mòn, bạc màu và ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp tỉnh Bình Dương, đề xuất giải pháp khắc phục và phòng ngừa. Sở KHCN
tỉnh Bình Dương
Phân viện QH&TKNN 2009 Đã nghiệm thu
10 Đánh giá thực trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng đất một cách hợp lý, bền vững tại tỉnh Bình Phước. Sở KHCN
tỉnh Bình Phước
Phân viện QH&TKNN 2010 Đã nghiệm thu
11 Nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng tài nguyên đất cho huyện Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương trên cơ sở điều tra bổ sung lập bản đồ đất và bản đồ đánh giá đất đai tỷ lệ 1/25.000. Sở KHCN
tỉnh Bình Dương
Phân viện QH&TKNN 2012 Đã nghiệm thu
12 Điều tra bổ sung XD bản đồ đất, bản đồ đánh giá đất đai tỷ lệ 1/25.000 và đề xuất hướng sử dụng tài nguyên đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở KHCN
tỉnh Bình Phước
Phân viện QH&TKNN 2012 Đã nghiệm thu
13 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Sầu riêng, cây Măng cụt tỉnh Bình Dương. Viện cây ăn quả
miền Nam
Phân viện QH&TKNN 2012 Đã nghiệm thu
14 Đánh giá thực trạng môi trường đất và phân vùng thích nghi nông lâm ngư nghiệp huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Sở KHCN
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2013 Đã nghiệm thu