Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Danh sách thành viên

Họ và tên: Phan Ngọc Trường

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Phan Ngọc Trường

Họ và tên: Phạm Thị Nhị

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Phạm Thị Nhị

Họ và tên: Nguyễn Hồ Phi

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Hồ Phi

Họ và tên: Nguyễn Đức Trí

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Nguyễn Đức Trí

Họ và tên: Nguyễn Lưu Linh

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Nguyễn Lưu Linh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Ngọc Phương

Họ và tên: Nguyễn Trung Tín

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Trung Tín

Họ và tên: Nguyễn Minh Trang

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Nguyễn Minh Trang