Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch các dự án, đề án khác

CÁC CÔNG TRÌNH TƯ VẤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH
1 Lập đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. UBND
xã Tân Hòa
Phân viện QH và TKNN 2010 Xem
2 Lập đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Chi cục PTNT
tỉnh BRVT
Phân viện QH và TKNN 2010 Xem
3 Lập đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. UBND
xã Tân Hưng
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
4 Tư vấn lập dự án quy hoạch nông thôn mới xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch. UBND
xã Long Tân
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
5 Tư vấn lập dự án quy hoạch nông thôn mới xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. UBND
xã Phước An
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
6 Tư vấn lập dự án quy hoạch nông thôn mới xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch. UBND
xã Phước Khánh
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
7 Tư vấn lập dự án quy hoạch nông thôn mới xã Long Thọ, huyện Nhơn. UBND
xã Long Thọ
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
8 Lập đề án nông thôn mới  xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Mô hình NTM giai đoạn 2011-2020). UBND
xã Trị An
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
9 Lập đề án nông thôn mới xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Mô hình NTM giai đoạn 2011-2020). UBND
xã Tân Bình
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
10 Lập đề án nông thôn mới xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Mô hình NTM giai đoạn 2011-2020). UBND
xã Tân An
Phân viện QH và TKNN 2011 Xem
11 Phân viện QH và TKNN Xem
12 Phân viện QH và TKNN Xem
13 Phân viện QH và TKNN Xem
14 Phân viện QH và TKNN Xem
15 Phân viện QH và TKNN Xem
16 Phân viện QH và TKNN Xem
17 Phân viện QH và TKNN Xem