Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch phát triển chăn nuôi

CÁC CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH NGÀNH CHĂN NUÔI

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH Tình trạng
1 Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2015. Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2005 Đã phê duyệt
2 Lập dự án phát triển chăn nuôi bò thịt huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2005-2010. Phòng Kinh tế huyện Xuyên Mộc Phân viện QH&TKNN 2005 Đã phê duyệt
3 Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thu gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước  giai đoạn 2006 -2010. Sở NN và PTNT tỉnh Bình Phước Phân viện QH&TKNN 2006 Đã phê duyệt
4 Điều chỉnh phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Long An giai đọan 2006-2020. Sở NN và PTNT tỉnh Long An Phân viện QH&TKNN 2006 Đã phê duyệt
5 Quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tập trung trên địa bản tỉnh BRVT giai đoạn 2006 - 2015 và tầm nhìn 2020. Sở NN và PTNT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2007 Đã phê duyệt
6 Lập quy hoạch phát triển chăn nuôi các khu chăn nuôi và cơ sở giết mổ giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn 2020 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Phòng Kinh tế huyện Thống Nhất Phân viện QH&TKNN 2007 Đã phê duyệt
7 Lập quy hoạch phát triển chăn nuôi các khu chăn nuôi và cơ sở giết mổ giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn 2020 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Phòng Kinh tế huyện Định Quán Phân viện QH&TKNN 2007 Đã phê duyệt
8 Triển khai các quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2015. Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2007 Đã phê duyệt
9 Lập quy hoạch phát triển chăn nuôi các khu chăn nuôi và cơ sở giết mổ 2008 - 2015 và tầm nhìn 2020 TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Phòng Kinh tế TX. Long Khánh Phân viện QH&TKNN 2008 Đã phê duyệt
10 Lập QH phát triển chăn nuôi các khu chăn nuôi và CS giết mổ …….   huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Phòng NN và PTNT huyện Xuân Lộc Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
11 QH vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và các CS giết mổ giết mổ tập trung giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến 2020 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Phòng NN và PTNT huyện Vĩnh Cửu Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
12 QH vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và các CS giết mổ giết mổ tập trung giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến 2020 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Phòng NN và PTNT
huyện Tân Phú
Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
13 QH chi tiết phát triển chăn nuôi, các khu khuyên khích phát triển chăn nuôi tập trung và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Sở NN và PTNT
tỉnh Trà Vinh
Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
14 QH vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và các CS giết mổ giết mổ tập trung giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phòng Kinh tế
huyện Trảng Bom
Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
15 Lập QH phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Sở NN và PTNT
tỉnh BRVT
Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
16 Lập QH phát triển ngành chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia suc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 Chi cục Thú y
tỉnh Hậu Giang
Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
Tư vấn lập QH phát triển ngành chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020. Sở NN và PTNT
tỉnh Tây Ninh
Phân viện QH&TKNN 2011 Đã phê duyệt
ập QH phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Sở NN và PTNT
tỉnh Bình Thuận
Phân viện QH&TKNN 2011 Đã phê duyệt
QH phát triển chăn nuôi và giết mổ, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Sở NN và PTNT
tỉnh Bến Tre
Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
QH cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. Sở NN và PTNT
tỉnh Tiền Giang
Phân viện QH&TKNN 2013 Đã phê duyệt
17  Lập quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với quy  hoạch hệ thống lò giết mổ tập trung tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT
tỉnh Bạc Liêu
Phân viện QH&TKNN 2013 Đã phê duyệt
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết phát triển chăn nuôi , các khu vực phát triển chăn nuôi tập trung và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Trà Vinh  đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  Sở NN và PTNT
tỉnh Bạc Liêu
Phân viện QH&TKNN 2016 Đang TH