Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Danh sách thành viên

Họ và tên: Phan Minh Thông

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Phan Minh Thông

Họ và tên: Đỗ Minh Tuyền

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Đỗ Minh Tuyền

Họ và tên: Nguyễn Trọng Uyên

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Tiến sỹ Kinh tế

Nguyễn Trọng Uyên

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Nguyễn Thanh Thủy

Họ và tên: Trương Bá Quang

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trương Bá Quang

Họ và tên: Hoàng Trung Quân

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Hoàng Trung Quân

Họ và tên: Trịnh Phan Ngọc Diệu

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Trịnh Phan Ngọc Diệu

Họ và tên: Đình Xuân Quyết

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Đình Xuân Quyết

Họ và tên: Nguyễn Đình Phú

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Đình Phú

Họ và tên: Bùi Hữu Hanh

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Bùi Hữu Hanh