Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp:

- Điều tra đánh giá các nguồn tài nguyên nông nghiệp;

- Phân vùng, quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Quy hoạch ngành hàng nông nghiệp, các khu nông nghiệp công nghệ cao.

- Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp;

- Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế nông nghiệp. Tham gia

đào tạo chuyên môn các lĩnh vực liên quan.