Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Danh sách thành viên

Họ và tên: Vũ Ngọc Hùng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Tiến sỹ

Vũ Ngọc Hùng

Họ và tên: Nguyễn Văn Thãi

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Nguyễn Văn Thãi

Họ và tên: Trịnh Thị Hồng Nga

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Trịnh Thị Hồng Nga

Họ và tên: Lê Nguyễn Trung Tín

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Lê Nguyễn Trung Tín

Họ và tên: Dương Ngọc Hương

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Dương Ngọc Hương

Họ và tên: Võ Thị Kim Thi

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Võ Thị Kim Thi

Họ và tên: Nguyễn Quang Thưởng

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Nguyễn Quang Thưởng

Họ và tên: Nguyễn Thành

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Nguyễn Thành

Họ và tên: Lê Đăng Long

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Lê Đăng Long

Họ và tên: Ngô Vũ Sen

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Ngô Vũ Sen

Họ và tên: Vũ Thị Nhàn

Giới tính: Nữ

Học vị, học hàm:

Vũ Thị Nhàn

Họ và tên: Trịnh Quốc Đoàn

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Trịnh Quốc Đoàn

Họ và tên: Đỗ Chiến

Giới tính: Nam

Học vị, học hàm:

Đỗ Chiến