Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Họ và tên : Nguyễn Văn Tuân
Chức vụ : a
Sinh nhật : 10/06/1986
Giới tính : Nam
Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
Học vị, học hàm:
Điện thoại: 38204035
Quê quán: Mac dinh
Địa chỉ: Mac dinh
Quá trình công tác:
Thời gianChức vụCơ quan
135
Danh sách Đề tài, Bài báo: 135
Danh mục