Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Họ và tên : Trần Lê Minh Vy
Chức vụ : Nghiên cứu viên
Sinh nhật : 23/06/1996
Giới tính : Nữ
Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
Học vị, học hàm:
Điện thoại: 38204030
Quê quán:
Địa chỉ:
Quá trình công tác:
Thời gianChức vụCơ quan
Danh sách Đề tài, Bài báo:
Danh mục